POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

MediCoNet poštuje i štiti pravo na privatnost korisnika Edoctor-a. U tom smislu, prikupljanje i obrada ličnih podataka svakog posetioca Edocotor-a se radi u skladu sa odgovarajućim zakonima. Stoga se trudimo da se podatci koje korisnik unese u svoj nalog koriste isključivo u svrhu zbog koje se prikupljaju. Ova Politika privatnosti definiše informacije koje MediCoNet prikuplja i način obrade istih. Takođe ova Politika privatnoti sadrži instrukcije koje treba da sledite ukoliko ne želite da se informacije o vama prikupljaju i distribuiraju prilikom posete Edocotr-u.

INFORMACIJA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

MediCoNet prikuplja i obrađuje informacije sa isključivom svrhom pružanja najkvalitetnijih usluga povezivanja korisnika, kao i usluga marketinga i reklame.

MediCoNet prikuplja podatke fizičkih lica (ime, adresu, broj telefona, email, starosnu dob, pol - "Lične podatke"). Vaše eventualno odbijanje da nam dostavite tražene podatke može dovesti do toga da vam ne možemo pružiti usluge zadovoljavajućeg kvaliteta. Informacije iz vašeg naloga su namenje isključivo upotrebi od strane MediCoNet, koji ih može podeliti sa provajderom i pružaocima ponuđenih usluga.

Imate pravo na pristup svojim podacima i na njihovo brisanje. Ukoliko ne želite da se vaši lični podaci prikupljaju i obrađuju, možete zahtevati njihovo brisanje. Zahtev za brisanje nam možete poslati putem formulara za kontakt, emailom ili poštom na adresu društva MediCoNet. Ukoliko su neki vaši podaci netačni, molimo da nas o tome obavestite.

MediCoNet može proslediti vase uopštene, ali ne i individualne informacije, trećim licima, kao informacije o posetiocima Vebportala i Aplikacije (statistički podaci).

OTKRIVANJE I PROSLEĐIVANJE LIČNIH PODATAKA

MediCoNet neće proslediti (prodati ili iznajmiti) vaše lične informacije trećoj strani. MediCoNet, međutim, može proslediti vaše lične informacije trećoj strani i ne preuzima odgovornost za to ukoliko:

  • se informacije prosleđuju uz vaš pristanak;
  • je prosleđivanje informacija neophodno da bi se obezbedile usluge koje pružamo na vaš zahtev
  • svojom voljom prosledite lične informacije putem diskusija (chat-a), email kontakta, foruma ili komentara
  • su informacije neophodne partnerima MediCoNet radi unapređenja ili obezbeđivanja usluga na vaš zahtev. Partnerske firme imaju pravo da koriste lične informacije koje im obezbedi MediCoNet, samo do stepena do koga je to neophodno.
  • postoji zahtev za prosleđivanjem takvih informacija  od strane nadležnih državnih organa, u skladu sa zakonom
  • su vaši postupci u suprotnosti sa pravilima i uslovima koje je postavio MediCoNet ili uputstvima za korišćenje određenih proizvoda i usluga;
  • se MediCoNet spoji sa drugim pravnim licem ili pređe u vlasništvo drugog pravnog lica u kompletnom obimu, što uključuje i bazu podataka. Ako MediCoNet postane nesolventan, dobrovoljno ili prinudno baza podataka može biti prodata samo uz saglasnost suda. Ukoliko dođe do navedene situacije, bićete o tome obavešten/a putem emaila ili Vebportala.

DODATNE INFORMACIJE KOJE SE PRIKPULJAJU AUTOMATSKI

U određenim situacijama, MediCoNet može automatski (bez pristanka vlasnika) prikupiti tehničke (ali ne i lične) informacije prilikom pristupa Vebportalu i Aplikaciji. Ove informacije mogu biti (ali ne isključivo): vrsta programa za pregled internet stranica (browser) koji posetilac koristi, operativni sistem, ime domena ili provajdera pre koga se korisnik priključio na Edoctor.

INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI SKLADIŠTE U VAŠ RAČUNAR

Kolačići (Cookies)

Kolačići predstavljaju malu količinu podataka smeštenu na računaru pomoću Internet pregledača. www.edoctor.rs i naši partneri (npr. Google AdWords) koriste kolačiće na našem sajtu radi praćenja/čuvanja preferenci naših posetilaca, u isključivo statističke svrhe, radi informisanja, poboljšanja i prikazivanja oglasa/reklama u skladu sa prethodnim posetama koje je svaki korisnik imao. Korisnici mogu da odbiju kolačiće, kliknite ovde da bi onemogućio/la kolačiće. Obratite pažnju, onemogućavanje kolačića ima negativan uticaj na navigaciju na sajtu, na primer, može se desiti da ne vidite slike ili da ne možete da pristupite određenim opcijama.

IZMENA PRAVILA O POVERLJIVOSTI

Ukoliko budemo smatrali da je potrebno izmeniti pravila poverljivosti, objavićemo te promene na ovoj strani. Ukoliko imate pitanja u vezi sa privatnošću, molimo vas da nam pišete putem formulara za kontakt ili se obratite našoj kancelariji.

PRAVNA PITANJA

Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od dana nastanka spora. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.