Kamen u bubregu

Jedan od najvećih bolova koje čovek može da doživi je pomeranje kamena u bubregu. Da li znate zašto do toga uopšte dolazi? 

Kamen u bubregu se na žalost često javlja i uglavnom nastaje u jednom bubregu. Obično se pojavljuje jedan, dok su veoma retki slučajevi kada se u bubrezima pojavi više kamenčića. Ako su kamenčići mali, tada je osnovna medicinska preporuka da uzimate veće količine vode - od osam do deset čaša dnevno, kako biste podstakli kamen da izađe iz bubrega. Ako je kamen manji od pet milimetara, tada su šanse da izađe sam veće od 90 odsto. Ako je između pet i 10 mm, verovatnoća da će sam izaći je oko 50 procenata.

 

 

 

Kamen u bubregu nastaje zbog pojačanog izlučivanja minerala putem mokraće (cistin, mokraćna kiselina, oksalati, fosfor, kalcijum)  ili narušene ravnoteže između navedenih minearala i inhibitora (magnezijum, citrat, pirofosfat i glikozaminoglikan)  kristalizacije minerala u mokraći.

Simptom koji ukazuje na postojanje kamena u bubregu je veoma jak bol u predelu ovog organa koji se širi do prepona. To su takozvani bubrežni kolici. Nastaju iznenada, a izazivaju ih kad čovek skače, trči ili slično.

Do tog trenutka kamenac je bio u stanju mirovanja, međutim, spoljašnjim uticajem on se pomera i zatvara protok mokraće. Jakim stezanjem bubrežne čašice organizam pokušava da ga izbaci, a to uzrokuje jake bolove.

Posle svakog bola pri mokrenju primećuje se malo krvi, a neretko može da se dogodi i da bude cela krvava. Krv se pojavljuje zbog oštećenja odvodnog kanala.

Da bi se sprečilo ponovno stvaranje kamena u bubregu, mora se znati šta ih je uzrokovalo. Osnovna prevencija je unošenje dovoljnih količina vode, kao i manji unos proteina, koji povećavaju nivo mokraćne kiseline u krvi. Ukoliko imate kamen u bubregu, savetuje se da smanjite unos kafe, čaja, pasulja, zelenog lisnatog povrća, pomorandži i sira.

Stvaranje kamena u mokraćnim organima (Urolithiasis) je veoma česta bolest. Smatra se da oko 5% žena i 12%  muškaraca može očekivati bar jednu epizodu bubrežne kolike do 70. godine života. Može se javiti i kod dece, starih osoba, ali se ipak urolitijaza najčešće javlja u srednjim godinama života. Tako da je oko 80% bolesnika u zivotnoj dobi između 20 i 50 godina. Formiranje kamena u mokraćnim organima češće se javlja kod muškaraca nego kod žena. Mnogobrojni su faktori rizika koji doprinose formiranju kamena u mokraćnim organima.

Fakori rizika se mogu podeliti na unutrašnje i spoljašnje :

Unutrašnji faktori rizika obuhvataju nasledne, biohemijske i anatomske osobenosti organizma (nasledna, rasna i familijarna svojstva, uzrast i pol).

Spoljašnji faktori rizika mogu biti različiti faktori sredine (geografski i klimatski uticaji), ishrana, unošenje tečnosti, zanimanje.

Formiranje kamena u mokraćnim organima može se javiti kao posledica različitih poremećaja. Ne postoji samo jedan uzrok stvaranja kamena, tako da se može reći da je urolitijaza multifaktorijalna bolest.

Oblici kalkuloze mogu se podeliti u dve velike grupe: primarna i sekundarna

Primarna kalkuloza - uzroci stvaranja ove primarne kalkuloze mogu biti različiti

enzimski poremećaji, hronična gastrointestinalna oboljenja, hirurški zahvati na crevima, giht, hiperkalcurija (povećana koncentracija kalcijuma u mokraći). Kod svih ovih oboljenja i poremećaja javlja se povećana koncentracija različitih materija u mokraći(kalcijum, oksalati, mokraćna kiselina) ili smanjena koncentracija materija koje dovode do sprečavanja svaranja kamenja u mokraćnim organima (citrati, magnezijum) kao i promena pH (kiselosti) mokraće. Sekundarna kalkuloza ima u svojoj osnovi hroničnu urinarnu infekciju, izolovanu ili kombinovanu sa zastojem mokraće.

Mehanizam formiranja kamena sastoji se od više procesa, ali nije tačno poznato koji od tih procesa ima najveći značaj za stvaranje kamena.

INHIBITORI KRISTALIZACIJE

Mokraća je vrlo često prezasićena, ali uprkos tome samo se kod nekih osoba odigrava proces formiranja kristala i kamenja. Posto su u normalnoj mokraći prisutni inhibitori  kristalizacije, oni doprinose sprečavanju formiranja i rasta kristala. Inhibitori kristalizacije mogu se podeliti na organske i neorganske. Najznačajniji inhibitori su citrati i magnezijum.

Magnezijum zajedno sa citratom doprinosi povećanju inhibitornog potencijala urina i dovodi do sprečavanja procesa stvaranja i slepljivanja kalcijum-oksalatnih i kalcijum-fosfatnih kristala.

Inhibitorno dejstvo citrata ogleda se u njegovoj sposobnosti vezivanja za slobodne jone kalcijuma,a dovodi i do smanjenja stepena zasićenosti urina. Ovim putem oko 70% urinarnog kalcijuma može se isključiti iz procesa kristalizacije. Putem direktnog vezivanja citrata za površinu već prisutnih kristala kalcijum oksalata i kalcijum fosfata u urinu moze se zaustaviti  njihov dalji rast i slepljivanje. Citrat dovodi do povećanja pH vrednosti urina tako sto ga alkalizuje i samim tim nepovoljno deluje na formiranje kristala mokraćne kiseline i njenih soli.

 

 

Mehanizam inhibitornog dejstva magnezijuma u urinu sastoji se u vezivanju za oksalat i stvaranju rastvorljivog  kompleksa magnezijum-oksalata. Takodje snižava i stepen zasićenosti urina oksalatom.

NUTRI MAG kapsule izradjene su od prirodnih materijala,antialergijske,vegetarijanske .

Uzimanjem Nutri Mag kapsula omogucava se istovremeni unos magnezijuma i citrata,kao i visok sadržaj inhibitora kristalizacije uz očuvan balans elektrolita. Pomaže kod kalkuloze, a dodatno moze pomoci i kod uratne i cistinske kalkuloze upravo zbog alkalizacije urina. Magnezijum je dvovalentni katjon koji je veoma znacajan u velikom broju metabolickih procesa kao aktivator enzima.  

Jedna bočica Nutri Mag-a sadrži 90 kapsula.