USLOVI KORIŠĆENJA

Dobro došli na platformu Edoctor. Vaš pristup kao i korišćenje ove platforme podleže ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu:“Uslovi”) i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Molimo vas da pažljivo do kraja pročitate ove Uslove kako bi ste u potpunosti razumeli naše poslovanje i usluge koje su vam dostupne putem korišćenja ove platforme.

UVODNE ODREDBE

Pristupanjem ovoj platformi vi pokušavate da (i) preuzmete ili instalirate (ili ste to već učinili) aplikaciju za mobilne softvere (u daljme tekstu: “Aplikacija”) i/ili (ii) pristupate veb portalu koji se nalazi na adresi https://www.edoctor.rs (u daljem tekstu: „Vebportal“),                                    (zajednički naziv u daljem tekstu za Aplikaciju i Vebportal: „Edoctor“).

Preuzimanjem, instaliranjem ili korišćenjem Edoctor-a saglasni ste da ste pročitali i razumeli ove Uslove i da ih u celosti prihvatate.  Ako niste saglasni sa ovim Uslovima i ne prihvatate njihov obavezujući karakter, molimo vas da napustite Vebportal i uzdržite se od bilo kojeg njegovog  daljeg korišćenja, odnosno molimo vas da odmah izbrišete sve kopije Aplikacije sa eloktronskih uređaja koji su u vašem posedu ili pod vašom kontrolom.

Kao korisnici Edoctora saglasni ste da se vaši lični podaci obrađuju u skladu sa Politikom zaštite podataka o ličnosti detaljnije izloženom u delu Politika privatnosti.

SVRHA EDOCTOR PLATFORME

Edoctor je internet platforma koja vam omogućava da dođete do informacija iz oblasti medicine i zdravlja, da putem korišćenja Vebportala i Aplikacije brzo i efikasno pretražite najbolje opcije za dobijanje medicinske pomoći i nege, te da na jednostavan i brz način dođete do željenog lekara, zakažete neophodne preglede i konsultacije.

Edoctor ne pruža nikakve medicinske usluge. Edoctor je komunikacijska platforma koja služi za što efikasnije i brže povezivanje između pružalaca i korisnika zdravstvenih usluga u cilju međusobnog dogovaranja. S toga nepreuzimamo nikakvu odgovornost za izbor medicinskih stručnjaka, za izbor željene vrste pregleda, intervencije ili konsutacije kao ni za zakazane termine i satnice koje se ugovaraju, odnosno za nedolazak ili otkazivanje istih. Zakazivanje pregleda i ugovaranje satnica dogovara se između korisnika i pružalaca zdravstvenih usluga. Mi nismo ugovorna strana ni u jednom dogovoru ili transakciji između korisnika i pružalaca zdravstvenih usluga, i nismo odgovorni za bilo koju situaciju koja može da nastane u vezi sa rezervacijama željenih termina pregleda. Mi ne nastupamo niti ćemo nastupati kao zastupnik nijednog korisnika ili pružaoca zdravstvenih usluga. Mi ne promovišemo ni jedan proizvod niti uslugu koji se reklamiraju na Edoctoru.

OPŠTA UPOZORENJA

Informacije na Edoctor-u pružaju se isključivo u cilju generalnog informisanja i NE TREBA ih posmatrati kao zamenu za temeljan profesionalni medicinski savet, procenu ili negu od strane vašeg lekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca medicinskih usluga. Sadržaje na Edocotor-u ne treba koristiti za uspostavljanje dijagnoze ili lečenje medicinskog ili zdravstvenog stanja ili kao zamenu za kontakt sa vašim lekarom ili drugim kvalifikovanim pružaocem medicinskih usluga. Zdravstvene informacije uskladištene na Edocotor-u dobijene od ili putem Edoctor-a nisu predviđene da budu konačni i jedini profesionalni medicinski saveti. Preporučljivo je konsultovati druge izvore i potvrditi informacije sadržane na Edoctor-u. Konsultujte se sa vašim lekarom o primenjivosti stavova ili preporuka vezano za vaše simptome ili medicinsko stanje. Kada je reč o medicinskoj problematici, uključujući odluke o primeni lekova i drugih tretmana, uvek treba konsultovati lekara ili drugo kvalifikovano zdravstveno lice. U ozbiljnim slučajevima, treba potražiti neposrednu pomoć od osoblja za hitne slučajeve. Ukoliko imate ili sumnjate da imate medicinski problem ili bolest, molimo vas da odmah kontaktirate lekara ili drugog kvalifikovanog pružaoca medicinskih usluga. NI U KOM SLUČAJU NEMOJTE ZANEMARITI ILI ODUGOVLAČITI U POTRAZI ZA MEDICINSKIM SAVETOM ZBOG NEČEGA ŠTO STE PROČITALI NA EDOCTOR-U. Ne treba uzimati lekove, dodatke u ishrani niti tretmane na osnovu uputstva sa Edoctor-a bez prethodne konsultacije sa vašim lekarom ili drugim pružaocem medicinskih usluga. Svako oslanjanje samo na informacije do kojih ste došli korišćenjem Edoctor-a preduzimate isključivo na sopstveni rizik.

Sadržaj koji se prenosi na ili sa Edoctor-a ne predstavlja uspostavljanje veze na relaciji doktor – pacijent između vas i lekara koji su ulistani na Edoctor-u. Edoctor nije namenjen za prepisivanje lekova ili postavljanje dijagnoze za određeno medicinsko stanje. Edoctor nije namenjen za korišćenje u hitne medicinske svrhe niti za tretiranje medicinskog stanja. Edocotor nije namenjen za savetovanje ili rešavanje pravnih, medicinskih ili finansijskih sporova. U slučaju potrebe za hitnom medicinskom pomoći, pozovite broj za hitne slučajeve u vašoj zemlji. Ništa što pročitate na Edoctor-u ne može predstavljati zamenu za konsultacije, fizički pregled, lični savet ili sveobuhvatno istraživanje na licu mesta od strane profesionalnog medicinskog osoblja. Edoctor kao ni njegovi vlasnici, menadžeri, direktori, zaposleni, agenti, partneri, oglašivači ili filijale ne preuzimaju pravnu odgovornost ukoliko ste samostalno odlučili da ne potražite profesionalnu medicinsku pomoć.

Postoji mogućnost da pristup Edoctor-u nije zakonit za određena lica ili u određenim državama. Ukoliko Edoctor-u pristupite sa teritorije izvan Srbije, to radite na sopstveni riziki i u obavezi ste da poštujete zakone koji važe u vašoj jurisdikciji.

VLASNIŠTVO VEBPORTALA I APLIKACIJE I AUTORSKA PRAVA

Vebportal i Aplikacija kao i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipovi i ostali materijali na Vebportalu i Aplikaciji (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo privrednog društva MediCoNet d.o.o., Beograd, ul.Mlade Bosne 40 (u daljem tekstu: “MediCoNet”) ili su postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim Uslovima, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. MediCoNet će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

MediCoNet ne preuzima odgovornost za sadržaj opisa usluga i proizvoda koji su vlasništvo proizvođača i distributera tih prozvoda i usluga a koji su ponuđenih i objavljeni posredstvom Edoctora.

Ako preuzimate softver sa Vebportala, uključujući i dokumenta i slike koje taj softver sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Softwer), smatrajte da je licenciran od strane MediCoNet. MediCoNet ima puno pravo na Softver i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizilaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dekompilirati Softver. Svi zaštitni znakovi i logotipi su u vlasništvu MediCoNet ili nosioca dozvole i nemate dozvolu da ih kopirate, ili koristite na bilo koji način.

Zadržana su sva prava u vezi sa svim registrovanim i neregistrovanim robnim žigovima (bilo da su u vlasništvu MediCoNet-a ili licencirana). Internet domen www.edoctor.rs je u vlasništvu MediCoNet. Upotreba Edoctor žiga ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti MediCoNet je zabranjeno i kažnjivo zakonom. 

Vebortal ili bilo koji njegov deo ne može se reprodukovati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati, posećivati ili na bilo koji drugi način eksploatisati ni u kakve komercijalne svrhe bez izričite pismene saglasnosti MediCoNet-a. Nijedna strana nema pravo da sistematski izdvaja i/ili ponovo koristi delove sadržaja Vebportala bez izričite pismene saglasnosti MediCoNeta-a. Strogo je zabranjeno korišćenje alata za prikupljanje ili izdvajanje podataka kako biste izdvojili (odjednom ili iz više puta) bilo koje značajne delove ovog Vebportala.

IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

MediCoNet može u svakom trenutku izmeniti ove Uslove tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Uslovima. Poslednja izmenjena verzija Uslova dostupna je u svoko doba i nalazi se smeštena u sekciji „Uslovi korišćenja“ na Vebportalu i Aplikaciji. Revidirani/izmenjeni Uslovi stupaju na snagu odmah nakon njihovog objavljivanja. Vaše korišćenje ili pristupanje Edoctoru značiće da ste saglasni i da prihavtate nove revidirane/izmenjene Uslove. Sve izmene i dopune Uslova stupaju na snagu čim se objave na Sajtu.

MediCoNet može u svakom trenutku da izmeni funkcionalnost Vebportala i Aplikacije i/ili njihov izgled bez prethodnog obaveštenja pri čemu ne preuzima odgovornost prema korisnicima za posledice tih izmena ili dopuna.

INFORMACIJE ZA KORISNIKE VEBPORTALA I APLIKACIJE

Usluge Edoctor-a namenjene su pravnim i fizičkim licima.  Fizička lica koja koriste Edoctor-a moraju biti starija od 18 godina. Lica starosti između 16 i 18 godina mogu koristiti Edoctor-a jedino uz saglasnost roditelja ili staratelja koji se moraju složiti sa važećim Uslovima. Lica mlađa od 16 godina ne mogu koristiti Edocotor-a.

Kao korisnik potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće odgovornosti:

 • da ćete dostaviti istinite, tačne i potpune informacije o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju;
 • da ćete blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi bili istiniti, tačni i kompletni. Takođe se obavezujete da nećete činiti sledeće:
 • postavljati materijal koji sadrži viruse i druge programe namenjene oštećenju ili uništenju ovog Vebportala, Aplikacije ili baze podataka;
 • objavljivati materijal zaštićen autorskim pravima, ukoliko niste autor istog ili imate pravo na njegovo korišćenje;
 • postavljati opscen, klevetnički, preteći ili zlonamerni materijal na štetu drugog korisnika, osobe ili pravnog lica, materijale ili informacije zabranjene zakonom;
 • postavljati slike ili izjave koje nisu u skladu sa zakonom.

Popunjavanjem formulara za registraciju iz kog će MediCoNet preuzeti vaše podatke u svrhu registracije, pristajete na sledeće uslove:

 • da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi MediCoNet
 • da će se podaci koristiti u neograničenom vremenskom periodu
 • da ćete da primate od MediCoNet različite materijale, informacije, predloge i pozivnice za učešće u različitim aktivnostima, o različitim proizvodima i/ili uslugama, putem emaila kao i obaveštenja sa servisnim informacijama. Svaka email poruka sa ovakvim sadržajima sadržaće uputstvo za odjavu.

MediCoNet neće biti odgovoran u slučaju da je bilo koji podatak koji neki korisnik dostavi  nepotpun, netačan, obmanjući ili lažan.

OBAVEZE KORISNIKA

MediCoNet nudi besplatnu uslugu koja omogućava korisnicima da međusobno kontaktiraju radi dogovaranja i zakazivanja termina pregleda. Korisnik zdravstvene usluge će direktno kontaktirati pružaoca zdravstvene usluge radi dogovora o željenom terminu pregleda. Imajući u vidu prirodu usluge korišćenja Aplikacije Edoctor i činjenicu da je ona besplatna, korisnici prihvataju da se neće obraćati MediCoNet-u ni za kakve vidove transakcija i dodatnih aktivnosti, uključujući one u vezi sa otkazivanjem, izmenama u poslednjem trenutku, nepojavljivanjem korisnika ili pružaoca zdravstvene usluge na zakazani termin. I korisnik i pružalac zdravstvenih usluga imaju obavezu da se pojave u dogovoreno vreme i na dogovorenom mestu zakazanog pregleda. Ako korisnik ili pružalac ne poštuje ove svoje obaveze ili bilo koji drugi Uslov, MediCoNet zadržava pravo da sačuva informaciju u vezi sa kršenjem te obaveze, da je objavi ili otkrije na online profilu korisnika i da obustavi ili ukine pristup Edoctoru tom korisniku.

U slučaju da nepoštujete Uslove, u celosti ili samo neke delove, potvrđujete i prihvatate da MediCoNet može bilo kada, bez prethodnog obaveštenja, da prekine ili obustavi, privremeno ili trajno, sve usluge ili jedan deo usluga ili vaš pristup Edoctoru (uključujući i vaš korisnički nalog).

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

MediCoNet nije strana ni u jednom dogovoru između korisnika i pružaoca zdravstvenih usluga i nije odgovorna ni prema kojoj strani osim ako gubitak ili šteta ne nastane zbog nemara MediCoNet-a. MediCoNet neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu koja nastane kao rezultat:

 • bilo kakve netačne ili nepotpune informacije koju dostavi bilo koji korisnik;
 • otkazivanja zakazanog termina od strane korisnika ili pružaoca zdravstvene usluge;
 • neplaćanja bilo kakvih nakanada;
 • bilo kakve prevare, lažnog predstavljanja ili kršenja bilo kojeg od ovih Uslova od strane korisnika ili pružaoca zdravstvenih usluga.

MediCoNet neće biti odgovoran ni prema jednom korisniku ni za kakav poslovni, finansijski ili ekonomski gubitak niti za bilo kakav naknadni ili posredni gubitak kao što je gubitak reputacije, gubitak posla, gubitak dobiti, gubitak očekivane uštede ili gubitak prilike, nastao kao rezultat usluga koje pruža MediCoNet.

Edoctor koristite na sopstveni rizik. MediCoNet d.o.o. nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Vebportala i Aplikacije ili njihovog Sadržaja.

MediCoNet ne pruža nikakvu garanciju u pogledu sledećih činjenica:

1) da će Vebportal i Aplikacija ispuniti vaše zahteve ili da su pogodni za trgovinu ili druge namene, 2) da će Vebportal i Aplikacija biti u potpunosti oslobođeni grešaka ili kvarova, 3) da će sve greške biti ispravljene, 4) za tačnost, podobnost ili celovitost informacija sadržanih na Vebportalu i Aplikaciji, 5) vezano za kvalifikacije stručnjaka koji pružaju usluge ili savete a čiji su podaci izlistani u bazama podataka na Vebportalu i Aplikaciji, 6) za bilo koju netačnu informaciju ili savet pružen od strane stručnjaka ili sadržan na Vebportalu i Aplikaciji, 7) za medicinski, pravni ili finansijski događaj ili rezultat koji je povezan sa uslugama dobijenim korišćenjem Vebportala i Aplikacije 8) za odluku da zatražite ili da se uzdržite da zatražite profesionalni medicinski savet ili da odaberete konkretnu uslugu/paket zasnovan na informacijama dobijenim putem Edocotor-a.  

LINKOVI KA SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Vebportal i Aplikacija mogu sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije MediCoNet d.o.o. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi vama pružili što više informacija. MediCoNet d.o.o. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. MediCoNet d.o.o. ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem Vebportalu ili Aplikaciji, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti MediCoNet d.o.o.

SIGURNOST

Prilikom korišćenja Vebportala i Aplikacije, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na Vebportalu i Aplikaciji dok je u svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavestite MediCoNet o tome, kako bismo blokirali pristup vašem nalogu i generisali nove pristupne podatke.

KOMUNIKACIJA

Korisnici Vebportala i Aplikacije mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem Veportala i Aplikacije, sve dok nisu nezakonite, opscene, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava MediCoNet ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Ne smete koristiti lažnu email adresu ili predstavljati drugu osobu ili entitet. MediCoNet zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

MediCoNet omogućava svojim korisnicima da šalju komentare, pitanja i predloge. Bilo koja informacija koja se pošalje putem formulara za kontakt će biti tretirana kao poverljiva.