Da li deca treba da nose kontaktna sočiva?

Danas je sve veći broj dece koja nose kontaktna sočiva. To je deo populacije gde se zapaža velika ekspanzija nošenja kontaktnih sočiva.

Ispitivanja su pokazala da je od oko 24 miliona osoba koje nose sočiva u Americi, 10% dece.

Postoje brojne situacije u kojima je opravdano i korisno da deca nose kontaktna sočiva.

Prvo pitanje koje roditelji sebi postavljaju je: Da li je moje dete dovoljno "staro" da nosi kontaktna sočiva? Sa fizičkog aspekta, oči mogu da prihvate kontaktna sočiva u vrlo ranom periodu života. Oftalmolozi se slažu da deca ispod 10 godina ne treba da nose sočiva iz estetskih razloga. Pogodno vreme za sočiva se ipak određuje na osnovu individualnih osobina deteta, uz aktivno učešće u odluci sva tri aktera: dete, roditelji i oftalmolog. Mnogo je važnije pitanje da li je dete dovoljno zrelo i odgovorno da nosi kontaktna sočiva. Puno je prednosti dece u odnosu na odrasle u pogledu nošenja kontaktnih sočiva. Deca se dobro adaptiraju na nošenje sočiva zbog svoje fleksibilnosti. Kod dece se javlja mnogo manje komplikacoja nego kod odraslih. Oni se brže leče i imaju veći imunitet. Pored toga, deca često prate instrukcije u vezi nošenja kontaktnih sočiva bolje od odraslih. Praksa je pokazala da 90% dece, uzrasta od 8-11 godina, za 1 dan savladaju stavljanje i vađenje sočiva bez pomoći roditelja.

 

                    

Razlozi zbog kojih deca nose kontaktna sočiva su raznovrsni i mnogobrojni. Može se reći da osnovna dva razloga zbog kojih ih nose i deca i odrasli su:

bolji vid i lepši izgled.

Deca najčešće nose kontaktna sočiva jer im ona bolje stoje od naočara. Ona mogu čudo napraviti kada je u pitanju samopouzdanje deteta. Neka deca jednostavno ne vole kako izgledaju sa naočarima. Nošenjem kontaktnih sočiva poboljšava se njihov osećaj o tome kako izgledaju, podižući im tako samopouzdanje. Njihovo angažovanje i uspeh u školi takodje može da raste prelaskom na kontaktna sočiva. Zaista je neverovatno koliko dva komadića tanke plastike može da udahne novi život u do juče povučeno i nesigurno dete.

Imperativ nošenja kontaktnih sočiva u cilju lečenja je kod bolesti oka.

 

 

Postoje brojne, specijalne okolnosti kod kojih je neophodno nošenje kontaktnih sočiva da bi se postigao dobar vid i da bi se lečila bolest oka. Katarakta, strabizam i nejednaka refraktivna greška oka su bolesti kod kojih se najčešće i sa puno uspeha primenjuju kontaktna sočiva.

Katarakta je zamućenje očnog sočiva i ona vodi ka potpunom gubitku vida. Zavisno od stepena zamućenja, vizuelna stimulacija oka se smanjuje i nastaje tzv. lenjo oko (amblyopia). To se sprečava povremenim zatvaranjem zdravog oka bilo pomoću neprovidnog sočiva ili naočara. Kada se katarakta hirurški odstrani, kontaktna sočiva se primenjuju u početnoj fazi rehabilitacije vida.

Strabizam (razrokost) je važno rano otkriti i lečiti da bi se vid oba oka pravilno razvijao. Kod strabizma, naročito kada je udružen sa prekomernom kratkovidosti ili dalekovidosti, kontaktna sočiva ili naočare se primenjuju da bi se sprečilo nastajanje lenjog oka. Tretman uključuje zatvaranje zdravog oka da bi prisilili dete da koristi lenjo oko. Tada se nosi crno kontaktno sočivo (sočivo koje ne propusta svetlost) i koje predstavlja mehaničku zaštitu-barijeru na zdravom oku, da bi se stimulisalo i aktiviralo bolesno oko. Ovo može biti naročito korisno kod školske dece koja odbijaju da nose naočare sa zaštitom od gaze na zdravom oku.

Nejednaka refraktivna greška je boloest sa kojom se deca radjaju. Manifestuje se nejednakim vidom na oba oka (na primer, jedno oko je ekstremno kratkovido ili dalekovido) što daje različitu sliku na retini. Kontaktna sočiva smanjuju razliku u veličini slike i tako mogu sprečiti razvoj lenjog oka.

Pozitivan je učinak primene kontaktnih sočiva kod kratkovidosti (myopia). Praksa je pokazala da nošenje kontaktnih sočiva usporava progresiju kratkovidosti kod dece.   

Vrlo je važno da deca pravilno i odgovorno održavaju higijenu kontaktnih sočiva, da se pridržavaju preporuka i poštuju proceduru pranja, uklanjanja lipida i proteina i dezinfekcije kontaktnih sočiva, korišćenjem odgovarajućih rastvora za negu sočiva.

 

 

Pravim izborom kontaktnih sočiva, potpunim pridržavanjem i pažljivom primenom preporuka za negu sočiva, deca mogu uspešno da nose kontaktna sočiva dugo do adultnog perioda. 

 

mr sci Nada Vučinić Milanković

spec.farmaceutske tehn.