Kakva je to bolest vrtoglavica?

Vrtoglavica nije bolest već simptom neke bolesti.

Oko 5% svih pacijenata kod izabranog lekara pominju vrtoglavicu kao tegobu. I što je najgore ovaj problem se ponavlja i teško ga je rešiti. Za razliku od pet klasičnih čula (vid, sluh, miris, ukus, dodir) čulo za ravnotežu nije dato u svesti. Njegove funkcije su refleksne. Centri u mozgu koji su nedovoljno ispitani i jasni informacije o položaju našeg tela dobijaju iz više izvora:

  • vestibularnog ili tzv. centra za ravnotežu koji se nalazi u unutrašnjem uhu.
  • okularnog, preko vida i slike sveta koja se stvara na mrežnjači oka.
  • od mišićno-zglobnog sistema i čula dodira

 

Tegobe, u suštini, nastaje kada se „ne poklope“ informacije koje nosi nerv za ravnotežu sa ostalim organima ili kada moždani releji zbog npr. poremećaja cirkulacije ne mogu pravilno primiti i obraditi dobijene informacije.

 Uzroci vrtoglavica su mnogobrojni. Spominje se broj od blizu stotinu raznih oboljenja.

Najpoznatiji , ali i ne najčešći uzroci poremećaja ravnoteže su oboljenja tzv. centra za ravnotežu koji se nalazi u uhu (upala ili otok nerva, spadanje kristala kalcijum karbonata  sa senzornih ćelija).

Oboljenja centralnog nervnog sistema među kojima je najčešća vertebro-bazilarna insuficijencija (a. vertebralis protiče kroz vratni deo kičme) najčešći su uzroci vrtoglavica.

U tzv. sekundarne vrtoglavice spadaju one izazvane bakterijskim ili češće virusnim infekcijama, lekovima, povećanjem ili smanjenjem krvnog pritiska, malokrvnošću, biohemijskim poremećajima. Postoje i psihogene vrtoglavice, pa stresne, zatim od nekih bolesti stomaka i pluća.

 Dijagnostički postupak je zahtevan i uključuje veliki broj ispitivanja (najvažnija dijagnostička procedura prema većini autora je detaljna anamneza, odnosno precizan i dobro vođen razgovor sa pacijentom).

 

 

Dijagnostički protokol podrazumeva:

 - orl pregled koji uključuje ispitivanje sluha i kalorički test za ispitivanje ravnoteže (sipa se hladna i topla voda u uši i preko trzaja očnih jabučica meri se dužina odgovora i stanje labirinta)

- pregled neurologa

- detaljna hematološka obrada

- kardiološka ispitivanja

- oftalmološki pregled ( pregled očnog dna daje nam uvid u stanje vaskularnog sistema)

I pored svih ispitivanja u preko 50% slučajeva se ne može otkriti uzrok poremećaja.

 Lečenje zavisi od uzroka. Najčešće se koristi tzv. ciljani vazodilatatori (betahistini npr. Betaserc, Vestibo, Urutal), vitaminska terapija, preparati Ginko biloba. Predlažu se adaptacione vežbe, retko i destrukcija obolelog centra za ravnotežu injekcijama npr. Garamycina u uho.