Upale larinksa

Grkljan ili larinks je deo našeg tela sa mnogim funkcijama od kojih je proizvodnja glasa njegova možda najmanje važna funkcija. Zanimljivo, sve do Galena i II veka n.e smatralo se da se glas stvara u srcu. A onda je ovaj lekar ne samo opisao larinks već i njegovu inervaciju preko n. vagusa.

Grkljan se deli na tri dela, a tako se obično dele i bolesti koje mu se dešavaju. Deo iznad glasnica (supraglotis) često se upali zajedno sa grlom i prati tok tih uglavnom blagih promena. Međutim, mora se voditi računa i o jednoj vrsti upale tog dela larinksa koja zna biti veoma opasna. To je upala poklopca (epiglotisa) koji razdvaja dišni od probavnog sistema. Kod upale epiglotisa pacijent obično ima visoku temperaturu, teško guta, žali se kao da ima vruć krompir u grlu i često ima tegobe sa disanjem. Ovakvo stanje zahteva bolničko lečenje.

 

 

Drugi deo grkljana su glasne žice čija upala kao i većina drugih u našem telu najčešće je uzrokovana virusima ili bakterijama. Zbog loše prokrvljenosti glasnica ove upale su retke, ali zato i lekovi teže dospevaju do tog dela tela. Zbog toga često predlažemo inhalacionu terapiju.

 Treći deo larinksa je onaj od glasnica do traheje. Zove se subglotis i obično se spominje kod dece. Taj tzv. subglotični laringitis pojavljuje se obično kod dece predškolskog uzrasta, češće dečaka, i obično kod naglih promena atmosferskog pritiska. Napad otežanog disanje obično je iznenadan posle blage prehlade, praćen je suvim kašljem „kao lavež psa“ i normalnim glasom. Lečenje je takođe inhalacijama, u težim slučajevima i injekcijama brzodelujućih kortikosteroida.