Proleće i leto doba krpelja

Važno je znati da se krpelji u doba svoje intenzivne aktivnosti (proleće, rano leto) smeštaju na grmove i nisko drveće do visine od jednog metra i tu se prihvate na neko toplokrvno biće (životinja, čovek) i pronađu povoljno mesto na telu gde oštrim rilcem ubodu kožu i sisaju krv.

 

Krpelji se najlakše prihvate ako se ljudi kreću uz nisko grmlje ili šikaru, a pogoduje i odeća od materijala sa dlačicama (vuna). Svaki krpelj nije prenosnik KME, ali ne postoji način da odmah znamo je li krpelj inficiran. U prvoj fazi oboljenja od KME dominiraju opšti simptomi (povećana temperatura, slabost, povraćanje ...), dok u drugoj prevladavaju znaci zahvaćenosti centralnog nervnog sistema (slabost mišića, zakočenost vrata, vrtoglavica ...). Borelioza Lajmska najčešće počinje kožnim crvenilom na mestu uboda (crvenilo se širi u koncentričnim krugovima, a u sredini se pojavljuje bledilo) do mesec dana nakon uboda, leči se u početnoj fazi uspešno antibioticima bez potrebe prijema u bolnicu.

Zaštita od krpelja


U vreme glavne sezone krpelja (proleće, leto) misliti o mogućnosti susreta s krpeljem, izbegavati provlačenje kroz gustiš, nositi odeću od glatkih materijala i delove odeće ne odlagati na grmlje. Sredstva za odbijanje komaraca (repelenti) delimično odbijaju i krpelje pa se nanesu na kožu (zgloba, gležnjevi, vrat) ili prskanjem odeće ako su u obliku spreja. Nakon povratka kući detaljno se pregledati (pogotovo decu) i ako se krpelj nađe odmah ga ukloniti.
Na taj način je otklonjen najveći deo rizika koji nastaju ubodom. Krpelj se skida uz pomoć pincete (dezinfikovane) povlačenjem u raznim smerovima što bliže glavi. Od skidanja krpelja ne treba odustati, svakako otkinuti barem telo (zadak) jer zaostalo rilce u koži više ne može uticati na nastanak zaraze. Kasnije u miru uklanjamo rilce sami ili kod lekara. U poslednje vreme se smatra da je najbolje na krpelja ništa ne stavljati (ulje, lak za kosu itd.).
Svi oni koji često borave u šumama (planinari, ljubitelji prirode, škole u ​​prirodi) uz navedene mere opreza najbolju zaštitu dobijaju vakcinacijom protiv KME. Vakcina se daje u 3 doze, s tim da su prve dve u razmaku od mesec dana, a treća doza se daje nakon 9 do 12 meseci nakon druge. Radi postizanja dovoljne zaštite, vakcinacija je najbolje započeti u zimskim mesecima. Za Lajmsku boreliozu ne postoji vakcina, ali se u ovoj prvoj fazi bolesti popračenoj kožnim crvenilom moraju primeniti antibiotici, nakon čega sledi potpuno ozdravljenje.

Potrebno je spomenuti i piroplazmozu koju uzrokuje krpelj, a to je ozbiljna bolest pasa, čestih pratioca čoveka tokom boravka u prirodi. Dakle, prilikom dolaska iz prirode, potrebno je pregledati i svoje ljubimce, zbog njih samih, ali i zbog mogućnosti unosa krpelja u životni prostor čoveka.