Korak po korak - zdravstvena nega dece kod odabranog pedijatra

U odgajanju i vaspitanju deteta najvažnije je imati kontinuitet i ići postepeno - korak po korak. Upravo su se time vodili pedijatri u MediGroup-i, vodećem privatnom zdravstvenom sistemu u zemlji, pri kreiranju istoimenog proizvoda za najmlađe. Korak po korak podrazumeva kontinuirani medicinski nadzor kod odabranog pedijatra u MediGroup domovima zdravlja dr Ristić, Jedro i Bulevar.  Uključuje godišnje sistematske i preventivne preglede, praćenje zdravlja, rasta i razvoja deteta od rođenja do 14. godine života, preporučene od Ministarstva zdravlja i u skladu sa dobrom medicinskom praksom. Korak po korak čini pet paketa, kombinacija zdravstvene nege prema uzrastu deteta i potrebnim pregledima u tom periodu (1. godina života, 2. godina života, 3, 4. i 5. godina zajedno, šesta i sedma i poslednji u nizu, paket od osme do četrnaeste godine života).

 

Uz podršku stručnog medicinskog tima roditelji imaju mogućnost da detaljno prate rast i razvoj deteta, a preventivnim pregledima i da se mnoge bolesti spreče. Pregledi obuhvataju detaljnu analizu krvi i urina, zatim preglede oftalmologa, stomatologa, fizijatra, ORL, dečjeg hirurga i logopeda. U slučaju bolesti, bez čekanja, administativnih procedura i dodatnih troškova dete dobija brzu dijagnozu, lečenje i dalje smernice za zdravstvenu negu. Roditeljima su omogućene i niže cene pregleda koji nisu u sastavu ovog paketa, a čine standardnu uslugu Medigroup domova zdravlja.

 

 

Domovi zdravlja se nalaze na pet lokacija u gradu, call centar je je dostupan 24 sata dnevno pa je preglede moguće obaviti bez čekanja. Imajući u vidu tempo koji diktira svakodnevica pregledi bez čekanja omogućavaju da roditelji vreme koje im preostane usmere na kvalitetan sadržaj sa decom. Plaćanje je moguće na 12 mesečnih rata, pa se uz mesečnu nadoknadu na godišnjem nivou uštedi više nego kada se plaćaju regularni pregledi i laboratorijske analize tokom godine.

 

I poslednje, ali ne i najmanje važno, redovne posete odabranom lekaru snaže poverenje između pedijatra, roditelja i deteta. Što je najvažniji segment za zadovoljno i srećno dete i njegov ravnopravan ulazak u svet odraslih – Korak po korak.