Hipospadija

HIPOSPADIJА SE MOŽE IZLEČITI JEDNOM OPERACIJOM,
I TO POTPUNO BEZBOLNO ZA DETE

Hipospadija je urođena anomlija na penisu, kod koje se otvor mokraćne cevi, umesto na vrhu penisa, nalazi na drugom mestu. Javlja se kod svakog 200. dečaka, a operacija je jedini način lečenja. O ovoj temi razgovarali smo sa dr Markom Milosavljevićem, dečjim rekonstruktivnim urogenitalnim hirurgom, koji lakše i srednjeteške obilike hipospadije uspeva da izleči jednom operacijom, i to sa uspehom u 99 odsto slučajeva.

Kako da znate da vaše dete ima hipospadiju?

Otvor mokraćne cevi nije na vrhu, nego bilo gde na penisu. Krivina penisa uglavnom je okrenuta nadole. Penis ne izgleda tipično jer sa prednje strane penisa ima manje kože nego što treba, a sa zadnje strane prisutan je višak kože u vidu kapuljače.

Kada je najbolje da se roditelji jave lekaru?

Najbolje je da se operacija obavi između 6. meseca i druge godine života deteta. Što se ranije uradi hirurška intervencija, to će ona biti manje traumatična za dete. Međutim, operacija se uspešno može obaviti i u odraslom dobu.

Kako izgleda operacija?

Dete sa roditeljem dolazi u Bel Medic dan pre operacije ili na dan operacije, zavisi od dogovora. Pre operacije ne sme da jede šest sati i ne sme da pije četiri sata. Dete mora da bude potpuno zdravo. Operacija traje dva do tri sata, a u bolnici se ostaje 24 sata. Na kraju intervencije anesteziolog će detetu dati blok anesteziju injekcijom u kraj kičme, pa dete neće imati nikakve bolove u naredna dva dana, kada su bolovi najjači. Već trećeg dana bol ionako prestaje, tako da je čitava operacija i postoperativni tok potpuno bezbolan za dete.

Kako treba negovati ranu posle operacije?

U toku operacije detetu se u bešiku preko kože, iznad pubične kosti, postavlja tanak kateter (cistofiks), kroz koji će mokriti dve nedelje posle operacije. Cistofiks neće smetati detetu, neće ga žuljati niti ga sputavati u kretanju. Na njegovom kraju nalazi se kesa za urin, koju dete nosi noću. Preko dana se ne nosi kesa, već se cistofiks zatvara klipsom i otvara se na najviše dva do tri sata kako bi kroz njega dete izbacilo urin. Naime, bešika mora da se prazni pre nego što dete oseti nagon za mokrenjem. U suprotnom, dete će se ispiškiti kroz sveže operisan penis, što će ozlediti ranu. Dve nedelje posle operacije dete ne sme da se kupa i tušira, već se pere mokrim peškirom kako se rana ne bi nakvasila.

Koliko traje oparavak?

Posle operacije dete će oko penisa nositi specijalan koban zavoj, koji se menja četvrtog dana posle operacije. Tada se dolazi u Bel Medic na prvo previjanje. Na drugo previjanje i vađenje cevčice iz novofomirane mokraćne cevi dolazi se oko 10. dana. Četrnaestog dana lekar zatvara cistofiks, dete mokri normalno kroz penis i, ako je sve u redu, cistofiks se vadi. Ovime je lečenje završeno i dete je potpuno zdravo i oporavljeno.

Od 14. dana, pa u naredna tri meseca, preporučljivo je mazati neku od krema protiv ožiljaka kako bi on bio što neprimetniji.