Međunarodni dan sporta

Međunarodni dan sporta (6. april) obeležava se širom sveta od 2013. godine kao sećanje na dan kada su u Atini 1896. godine otvorene prve moderne Olimpijske igre.

Dan sporta je proglašen na inicijativu Srbije u Ujedinjenim nacijama a prilikom usvajanja rezolucije na ovu temu, Generalnoj skupštini UN se obratio i Novak Đoković, koji je podržao ideju da sport bude priznat kao posebna aktivnost u interesu međunarodnog mira i razvoja.

Korist sporta za razvoj dece

Ovo je prilika da se, kroz reči fondacije Novaka Đokovića, podsetimo kakve sve koristi sport donosi u razvoju mladih:

 • Karakter i moralni principi se formiraju kroz igru i fer nadmetanje sa drugarima sličnog starosnog doba
 • Deca uče da protivnike sagledaju na terenu i van njega i tako iskoriste priliku da nešto nauče iz njihovih uspeha i poraza
 • Mališani grade pozitivnu sliku o sebi i drugima
 • Deca uče o jedinstvu i prihvatanju drugih ljudi nebitno koje su nacije, veroispovesti, kulture ili boje kože
 • Ona usvajaju zdrav način života od ranog uzrasta
 • Manje je verovatno da će deca koja se bave sportom i sa drugima promovišu pozitivne vrednosti vreme provoditi na ulici

 

Uticaj sporta na zdravlje odraslih

 

Što se tiče zdravlja odraslih, jasno je da je značaj sporta za poboljšanje zdravlja nemerljiv. Suštinski, radi se o tome da sport i redovna fizička aktivnost povećavaju opštu izdržljivost organizma ili kako se to često kaže “kondiciju”.  Ali šta to zapravo znači?

Fizička aktivnost  povećava sposobnost transportnog sistema za kiseonik a posebno njegovog segmenta koji je poznat kao srčano-venski sistem . Tokom opterećenja fizički aktivni ljudi imaju nižu frekvenciju srca a maksimalnu frekvenciju dostižu pri većem opterećenju nego fizički neaktivne osobe.

Evo kako još sport deluje na organizam odraslih:

 • Povećava zapreminu pluća u mirovanju
 • Utiče na respiratorne funkcije
 • Odlaže pojavu “zamora mišića” (povećava sposobnost oksidacije slobodnih masnih kiselina)
 • Usporava starenje kardiorespiratornog sistema
 • Prevencija nekih oblika karcinoma (karcinom dojke i reproduktivnih sistema zbog promena nivoa polnih hormona pod uticajem fizičke aktivnosti)
 • Prevencija koronarne bolesti
 • Smanjuje rizik smrtnog ishoda kod infarkta miokarda

 

Ovo je samo početak liste dobrobiti koju sport donosi našem zdravlju.

 

Želimo vam što više onog sjajnog osećaja “prijatnog umora” posle bavljenja sportom i srećan nam Dan sporta!