Uloga citrata u prevenciji i terapiji kamena u bubregu

Kamen u bubregu je često oboljenje kod ljudi sa veoma neprijatnim simptomima i visokim stepenom recidiva. Stoga je gotovo jednaku pažnju potrebno posvetiti kako terapiji, tako i prevenciji bubrežnih kalkulusa.

Klasifikacija kamena u bubregu se vrši:

  • Prema veličini

 do 5 mm;5-10 mm;10-20 mm;>20 mm

  • Prema lokaciji

gornja, srednja ili donja bubrežnačašica; bubrežna karlica; gornji, srednji i distalni ureter

  • Prema karakteristikama propuštenih X zraka

Ca-oksalatni kamen ne propušta, Mg-amonijum-fosfat slabo propušta, dok mokraćna kiselina propušta X zrake (radiolucentni kamen).

  • Prema sastavu

Najčešći sastojci kamena u bubregu su: kalcijum oksalat, kalcijum fosfat, kalcijum karbonat, mokraćna kiselina i cistin.

Evropski vodič za urolitijazu, osim ESWL metode (ekstrakorporalna litotripsija udarnim talasima), daje i sledeće preporuke u lečenju i preventivi kamena u bubregu:

 Oksalatni kamen

Sprečavanje kristalizacije kalcijum oksalata uključuje hiperdiurezu, unošenje alkalnih citrata i  magnezijuma. Preporučuje se 200 - 400 mg magnezijuma dnevno, osim u slučajevima renalne insuficijencije. Magnezijum vezuje oksalate u urinu, citrati vezuju kalcijum iz kalcijum oksalata, što sve vodi sprečavanju stvaranja nerastvornog kalcijum oksalata. Kod primarne hiperoksalurije preporučuje se unošenje piridoksina (vitamina B6), koji smanjuje izlučivanje oksalata urinom, a povećava izlučivanje citrata čime dodatno vrši prevenciju stvaranja oksalatnog kamena u bubregu.

Uratni kamen

Razlaganje ove vrste kamena, koji se zapravo sastoji iz mokraćne kiseline, vrši se hemolitolizom koja podrazumeva alkalizaciju urina pomoću alkalnih citrata, kao što je kalijum citrat. Preporučuje se podešavanje pH urina na pH 6,5-7,2.

Cistinski kamen

Ređe se javlja, i to svega u 1-2 % slučajeva kod odraslih i u 6-7% kod dece, u odnosu na sve vrste bubrežnih kalkulusa. Glavna terapijska mera za sprečavanje kristalizacije cistina je održavanje pH urina na vrednostima većim od 7,5, što se postiže primenom alkalnih citrata, kao što je kalijum citrat.

Kalcijum fosfatni kamen

Takođe se ređe javlja. Može da bude i posledica urinarnih infekcija. Terapija podrazumeva povećanje diureze i podešavanje pH na 5,8 – 6,2, što se postiže unošenjem metinonina.

Statistički gledano najčešća je pojava oksalatnog kamena. Oksalati se redovno unose hranom. Najviše ih ima u spanaću, lešnicima  i čokoladi. U bubrezima se talože u vidu kamena kao posledica poremećaja u metabolizmu.

Poštujući preporuke Evropskog vodiča az urolitijazu firma Finis pharm je pripremila 2 nova proizvoda:

URO MAG (magnezijum citrat sa sadržajem Mg od 150 mg + vitamin B6 3 mg) sa doziranjem od 2 puta dnevno u prevenciji i terapiji oksalatnog kamena u bubregu.

 

 

URO KAL (kalijum citrat 540 mg sa sadržajem K od 206,5 mg) uz doziranje od 1-2 puta dnevno u prevenciji i terapiji uratnog i cistinskog kamena u bubregu.

 

 

Proizvodi su u obliku granula za oralni rastvor koje se razmute u vodi pre primene i jedno pakovanje sadrži 20 kesica (5 g granula / 1 kesica).

Mr ph. Zdenka Vuković

Finis pharm